Development z Zapomnianej Strony

..:: Paweł Hofman .NET Portal ::..

Mało kto zdaje sobie tak naprawdę sprawę, że oprócz wersjonowania kodu oraz oficjalnych/inżynierskich releasów wysyłanych do klientów wypada również wersjonować pliki PDB z nimi związane. Dlaczego? Odpowiedź jest bardzo prosta. Wyobraźmy sobie, iż nasza aplikacja się po prostu wysypuje. Zaraz ktoś mi powie – “hola hola, ale przecież mamy logi, w pięknym tekstowym formacie i wszystko w nich widać”. Może ktoś nawet słyszał o plikach MAP :) Super! No ale nie wszystkie nasze moduły muszą być przecież napisane w .NET. Te napisane w językach natywnych (C/C++) nie podadzą nam tak łatwo miejsca wystąpienia błędu (czytaj: pełny stos wywołań, call-stack). Jedyne na co możemy wtedy liczyć, bez wspomnianej informacji debugowej, to nazwa modułu i adres, pod którym spotkany został błąd. Ponadto nie zawsze mamy pod ręką Visual Studio. Jeśli chcielibyśmy przeprowadzić debugowanie na nieco niższym poziomie przy pomocy WinDBG, aby wykryć zakleszczenia (dead-locks) oraz wysokie zużycie pamięci, czy po prostu różne inne wycieki pamięci natywnej (nawet w kodzie .NET) to okazują się one wręcz niezbędne. W dodatku na różnych maszynach, ten sam błąd może wystąpić pod różnym adresem, co związane jest z niedeterministyczną realokacją modułów lub po prostu dysponujemy zrzutem pamięci (memory dump file), który pozwala nam w pełni cieszyć się chwilą awarii naszej aplikacji w trybie “pośmietnym” (określanym jako post-mortem debugging).

A tak niewiele trzeba, aby całe zadanie w pełni zautomatyzować. Potrzebujemy zrobić około trzech rzeczy:

 • założyć lokalne repozytorium plików PDB oraz EXE/DLL dla naszych produktów (dajmy na to w katalogu D:\SymbolStore\Projects)
 • dla jeszcze większej wygody założyć lokalne repozytorium na pliki PDB dla bibliotek systemu operacyjnego, które będziemy pobierać z publicznych serwerów Microsoftu (co pomoże rozszyfrować nazwy funkcji oraz przekazywane parametry do systemowych wywołań WinAPI – kernel32.dll, user32.dll…)
 • zdefiniować zmienną systemową _NT_SYMBOL_PATH, która będzie pokazywała na te repozytoria:

_NT_SYMBOL_PATH=srv*D:\SymbolStore\Microsoft\* http://msdl.microsoft.com/download/symbols;srv* D:\SymbolStore\Projects\

 

Od tej pory z każdą nową wersją naszej aplikacji wykonamy poniższe dwie linijki skryptu (rozszerzone samemu już też o pliki EXE/DLL lub inne cenne dla nas dane):

set MODPATH=D:\SymbolStore\Projects\
set ProjectPath=D:\Projects\MyProject
symstore add /r /f "%ProjectPath%\*.pdb" /s %MODPATH% /t "MyProject" /v "Build v2.0.1" /c "15/12/2009 Daily Build"

Narzędzie symstore służące do zarządzania lokalnym repozytorium plików PDB dostępne jest za darmo po zainstalowaniu pakietu Debugging Tools for Windows (czyli po prostu z WinDBG). Dodatkowo zmienną tę poprawnie rozpoznaje większość Microsoftowych debuggerów i automatycznie pobiera odpowiednie pliki PDB związane z modułami EXE/DLL, które aktualnie analizujemy.

Nie ma róży bez kolców:

 • w ciągu kilku pierwszych uruchomień, większość tych plików PDB dla naszego OSa musi zostać pobrana z Internetu, co może trochę potrwać (300MB się jednak trochę pobiera…)
 • zajmują one też coraz więcej miejsca na dysku ;)
 • no i w końcu sam czas włączania debugera, zwłaszcza Visual Studio, znacząco się wydłuża, bo są one ładowane do pamięci, aby rozwiązywać nazwy funkcji; WinDBG jest tu o tyle inteligentniejszy, że ładuje te pliki na żądanie lub kiedy podejrzewa, że będą potrzebne nie obciążając maszyny aż tak bardzo.

Miłego debugowania.Resource Governor Resource Governor to nowa opcja dostępna tylko w Microsoft SQL Server 2008 Enterprise. Dzięki niej możliwe jest w końcu zagwarantowanie priorytetów oraz średniego czasu wykonania zapytań, od których zależy nasz biznes. Pozwala on między innymi na zarządzanie i przypisywanie zasobów “typom” użytkowników łączących się z naszą bazą danych. Każdy “typ” reprezentowany jest jako pewna workload groupa, która z kolei posiada referencję do zasobów (resource pool). Zasobami są tutaj: minimalna i maksymalna ilość pamięci RAM oraz czasu procesora. Oba podawane są w procentach.

Procedura wygląda następująco - podczas łączenia, zanim jeszcze kontrola (czy uchwyt) zostanie zwrócony wywołującemu, wykonywana jest funkcja klasyfikująca (User Defined Function, UDF), którą sami możemy utworzyć, czy modyfikować. A następnie wszystkie zapytania (niezależnie od ich rodzaju), które wykonywane są w ramach danego połączenia będą ograniczane. Ograniczenia te zostają zaaplikowane jednak dopiero wówczas, gdy aktywnych jest kilka, różnych połączeń. Nawet restrykcyjne ograniczenia nie są więc brane pod uwagę, jeśli w danych aktualnie warunkach serwer dysponuje większymi zasobami, które może przydzielić. Gwarantuje to tym samym, że przy mało obłożonym serwerze, nawet połączenia o niskim priorytecie wykonają się możliwie najszybciej.

Dwie wbudowane grupy (“default” i “internal”) nie posiadają żadnych ograniczeń. Ich zadaniem jest wykonywanie zapytań, gdy: coś źle zostało sklasyfikowane (wtedy “default”) lub aby nie zagłodzić procesów własnych engine'u bazy, tzn.: SQL Server Agent, Service Brokera, checkpointów, czy lazy-writera (wtedy “internal”).

Za:

 • w końcu można kontrolować, co jest najważniejsze w naszym biznesie
 • jeden użytkownik nie ubije nam całego serwera dzięki “runaway” query

Braki:

 • jest to tylko własność Database Engine’u (czyli nici z zarządzaniem Analysis Services, Reporting Services, Integration Services…)
 • działa w obrębie jednej instancji (jeśli na jednej maszynie chodzi ich więcej, to o ile z pamięcią można próbować skonfigurować, to czasem procesora możemy zarządzać tylko przez opcje affinity, co nie jest dość optymalnym rozwiązaniem)
 • ograniczenie pamięci działa tylko na Query Execution Memory (nie pamięć cache), czyli podlegać mu będą jedynie zapytania alokujące pamięć (tj.: wymagające sortowania, łączenia tabel…)
 • brak restrykcji na operacje I/O
 • połączenie jest klasyfikowane tylko raz, podczas łączenia i później nie może być przeniesione do innej grupy, bez wcześniejszego rozłączenia (choć zasoby grupy mogą być zmieniane dynamicznie).


Z różnych powodów, czasem nie chcemy, aby ktoś przyglądał się naszej aplikacji w trakcie jej działania. Pomińmy jednak na chwilę te powody i skupmy się na samym wykrywaniu debuggera…

Najprostszą metodą sprawdzenia w systemie Windows, czy nasza aplikacja jest aktualnie uruchomiona w jego kontekście lub jest on podłączony można wykonać poprzez wywołanie funkcji IsDebuggerPresent() z WinAPI. Jednakże sprytny debugger może ją przesłonić i zawsze zwracać, że nie.

Informację tę zatem wyciągniemy samemu, “ręcznie” z bloku informacji o wątku (Thread Information Block – TIB). Pod indeksem 0x30 znajduje się wskaźnik na strukturę opisującą debugger. Drugi bajt tej struktury opisuje status tego, czego szukamy. Ponadto wartość ta jest dynamicznie uaktualniana, gdy tylko coś dzieje się z naszym procesem. Przykład implementacji funkcji w C, która pobierze dla nas tę wartość przestawiam poniżej.


int IsSuperDebuggerPresent ()
{
    int result;

    __asm
    {
        /* get the Thread Information Block (TIB) pointer */
        mov eax, fs:[18h]

        /* 0x30 byte points to the debugger structure: */
        mov eax, dword ptr [eax + 0x30]

        /* then second word indicates if the process is under debugging: */
        movzx eax, byte ptr [eax + 2]
        mov result, eax
    }

    return result;
}


Inną metodą pozwalającą sprawdzić, czy nic nie dzieje się wokół naszej aplikacji jest również sprawdzanie licznika instrukcji RTDSC (Time Stamp Counter). W swoim kodzie możemy oszacować ilość ticków procesora, która mija przy wykonywaniu pewnych, zabezpieczanych bloków instrukcji. Następnie porównywać je  ze statystykami prowadzonymi wśród całego kodu.  Tutaj jednak pojawiają się pytania – jak zachowywać się i w środowiskach wielowątkowych i wieloprocesorowych, gdzie wielkości te nie dają się łatwo przewidzieć i mogą zmieniać się w czasie…9.-te spotkanie przygotowujące do egzaminu 70-432 za nami. Poprowadzona sesja o Database Engine Tuning Advisor oraz Resource Governor udana! Więcej takich sobie i wam życzę.

Materiały do pobrania tutaj. Video opublikowane zostanie niebawem.

Te same sesje również obejrzeć można na portalu www.VirtualStudy.pl.