Development z Zapomnianej Strony

..:: Paweł Hofman .NET Portal ::..

Tyle co ukazał się upragniony przez wielu Visual Studio 2010 ServicePack 1, a już okazuję się, iż kolejność instalowania dodatków do Visual Studio ma swoje zależności.

To o czym chciałem przede wszystkim powiedzieć, to wymóg instalacji Visual Studio SDK przed zainstalowaniem SP1. Inaczej nie będzie to możliwe i instalacja się nie powiedzie z dziwnie (jak zwykle?) nic nie mówiącym komunikatem o błędzie.

Error Type: Microsoft.VisualStudio.Sdk.Setup.MissingPrerequisiteException
Error Message: You must have Microsoft Visual Studio 2010 installed on your computer before procedding.

 

Visual Studio 2010 SDK Error

Jak zatem wybrnąć z tej sytuacji (bo instalacja na maszynie wirtualnej zajęła jednak sporo czasu! i cofanie jej + ponawianie to trochę zbyt wiele)? Otóż sztuczka polega na tym, aby używając monitora rejestru zobaczyć, do czego próbuje odwołać się instalator SDK. W moim przypadku było to lokalizacja numer wersji Visual Studio Service Pack:

[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Wow6432Node\Microsoft\DevDiv\VS\Servicing\10.0]
“SP” = 1

A zmieniając wartość z ‘1’ na ‘0’, oszukamy na chwilkę instalator SDK. Na koniec przywracamy ‘1’ i po sprawie.

Więcej o tym, jak znaleźć rozwiązanie samemu następnym razem - tutaj.Kiedy budzisz się pewnego dnia i od początku coś ci się nie układa. Nie wiesz do końca, o co chodzi, ale niektóre rzeczy dwoją i troją ci się w oczach. To jeszcze nie dowód na to, żeby odstawić mocniejsze trunki! To po prostu Visual Studio 2010 ześwirowało!

U mnie wyglądało to tak, że nie działał Backspace, Control i inne specjalne klawisze, zaś sam interfejs prezentował się tak, że każdy element menu i paska narzędziowego był zduplikowany kilka razy w pozornie losowych miejscach:

VisualStudio 2010 - podwójne menu 

VisualStudio2010 - podwójne paski narzędziowe

 

Wyglądało to na swój sposób tragicznie. Istnieje niestety tylko jedna opcja, która pozwala przywrócić IDE to stanu poprzedniego. Wszystkie innej (tj. próba zresetowania ustawień w Tools->Import/Export Settings…, czy usunięcie katalogu VisualStudio z Moich Dokumentów) spełzły na niczym.

A oto przepis, który wszystko przywraca do normalności:

devenv.exe /ResetUserDataVisual Studio 2008 jako narzędzie developerskie dla programistów Windows (czytaj .NET i nie tylko) plasuje się na pierwszej pozycji. Jednak pod względem rozszerzania i dostosowywania plasuje się daleko w tyle za swoim największym konkurentem Eclipse. Prawdopodobnie dlatego też Microsoft zrezygnował z opłat licencyjnych, wymaganych przy pisaniu dodatków jeszcze przy pierwszej wersji Visual Studio 2008 SDK.

Dlatego też chciałem dzisiaj pokazać kilka przykładów, jak Visual Studio możemy dostosowywać do swoich potrzeb (z użyciem lub bez SDK):

 1. Korzystając z dostępnych w sieci narzędzi, zmieniamy aktualny motyw (theme) tak, aby nie raził i nie męczył wzroku. Milutki generator znajdziemy tutaj

  Visual Studio Generated Template

   

 2. Grzebiąc w rejestrach systemu możemy włączyć wskaźnik po prawej stronie tekstu tak, aby linie tekstu nie były zbyt długie. Wyróżniona 21-a kolumna zapewni nas, że pisząc tak krótkie linie, otworzymy pliki z kodem źródłowym nawet na najstarszej DOS-owej maszynie.

  Uaktualniamy rejestr systemowy dodając następujący wpis typu tekstowego (string):

  [HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\VisualStudio\9.0\Text Editor]
  Guides = RGB(128,0,0) 20


  (dowolnie dobieramy kolor oraz po przecinku za liczbą 20 wpisujemy dodatkowe wartości, jeśli jeden przewodnik to za mało)
  Visual Studio - przewodnik
 3. Piszemy własny wizualizator danych.

  Wizualizatory to to, co tygrysy lubią bardzo. Bardziej lubią chyba tylko pakiety (VS Packages), ale o tym za chwilę. Idea wizualizatorów polega na tym, iż pisząc własne programy często tworzymy własne struktury danych, które łatwiej przestawiałyby się graficznie. Podczas debugowania Visual Studio udostępnia nam zatem kopię wskazanego obiektu, który możemy własnoręcznie przetworzyć i pokazać na ekranie. Poniżej znajduje się przykład wizualizatora obiektów System.__ComObject z wyszczególnieniem interfejsów i metod implementowanych przez tego CRW (Callable Runtime Wrapper).

  Visual Studio - wizualizator
  Oznaczone odpowiednimi atrybutami assembly wgrywamy do katalogu:

  %MyDocuments%\Visual Studio 2008\Visualizers

 4. Kolejnym ciekawym rozszerzeniem jest możliwość dodawania własnych słów kluczowych, które zostaną rozpoznane w edytorze tekstu dla VisualC++. Dotyczy się to przede wszystkim plików z rozszerzeniami .h, .c, .cpp, jednak bardzo dobrze sprawdza się również po przypisaniu edytora Microsoft Visual C++ do rozszerzeń takich jak .asm, .cu, czy tym podobnych (Tools->Options->Text Editor->File Extensions).

  W poniższym pliku umieszczamy nowe słowa kluczowe w kolejnych linijkach, a po ponownym uruchomieniu Visual Studio od razu zauważymy efekty:

  c:\Program Files (x86)\Microsoft Visual Studio 9.0\Common7\IDE\usertype.dat

 5. Na sam koniec deser. Gdy wymienione powyżej przykłady nie spełniają naszych wymagań, to zwracamy się w stronę pisania własnych rozszerzeń z w pełni funkcjonalną logiką. Co chcielibyśmy tym uzyskać, ot np.: aby z poziomu Visual Studio uaktualniały się wpisy w narzędziach do zarządzania błędami (ticket'y w wybranym trackerze) lub po prostu potrzebujemy dokujące okienko narzędziowe, które ściąga nowinki ze świata, przekonując pracodawcę, że jednak dzielnie kodujemy. Piszemy wtedy własny dodatek add-in lub VS Package wykorzystując w pełni możliwości oferowane przez SDK.

  Należą do nich m. in.:
  - własne edytory (lub zmiana istniejących)
  - okna narzędziowe (tool windows)
  - pliki pomocy
  - nowe języki programowania (wraz ze schematami budowania nowych projektów)
  - nowe rodzaje projektów (bądź dodawanie funkcji do istniejących, tj.: .csproj)
  - szablony i kreatorzy (templates & wizards)
  - dostawców usług (dostawcy listy błędów, zadań)


  Więcej informacji o pisaniu dodatków do Visual Studio zamieściłem w Samouczku.
  Jako działający przykład posłużyć może autorski projekt TytanNET.

 

Wytrwałych odsyłam do bloga Sary Ford, która do niedawna jeszcze żywo publikowała nowinki w stylu Tips&Tricks o Visual Studio oraz była autorką kilku książek o podobnie brzmiącym tytule.

Jako książkę z tej tematyki polecam (czym prawdopodobnie zadziwię niektórych) Inside Visual Studio .NET 2003 (tak 2003!), gdyż ona najdokładniej omawia sposób pisania add-inów oraz interakcję z tego poziomu z edytorami, plikami projektu i kodem źródłowym.

 

Wesołego kodowania! 

Watch Window Debugowanie i podglądanie wartości zmiennych w oknie Watch, często byłoby dużo wygodniejsze, gdyby dane można rzutować na inne typy oraz poddawać je innym manipulacjom. Na szczęście prócz wymuszenia zmiany typów, okno to posiada wbudowany zestaw predefinowanych formatów, które mogą pobierać dane ze znanych typów wyliczeniowych (Windows Messages lub Code Errors) lub po prostu odczytywać napisy ANSI / UTF-16, bądź traktować dane jako tablice o zadanej wielkości, podając wartości wszystkich elementów. Wpisujemy je po przecinku na końcu wyrażenia, np.:

 • lpszFileName, su --> spowoduje wyświetlenie zawartości zmiennej jako tekstu UTF-16
 • dwMessage, wm  --> wyświetli zadaną liczbę jako kod Winows Message (WM_CREATE, …)
 • index, x  –-> wyświetli liczbę w trybie hexadecymalnym
 • (char *)lpszDeviceName, 10  --> wyświetli 10 pierwszych znaków napisu

Dla C++ ten zestaw formatów przedstawia się następująco:

Nazwa formatu Opis działania Przykładowe wyrażenie Wyświetlane
d, i signed decimal integer 0x1122FF, d  
u unsigned decimal integer 0x11, u  
o unsigned octal integer    
x, X hexadecimal integer    
l, h przedrostek long/short dla: d, i, u, o, x, X    
f signed floating point    
e signed scientific notation    
g signed floating point lub signed scientific notation w zależności od tego, który jest krótszy    
c single character    
s string    
su Unicode string 0x023571FA, su  
hr HRESULT 0x00000000L, hr S_OK
wc flagi Windows Class 0x00000040, wc WC_DEFAULTCHAR
wm numery komunikatów Windows Message 0x0001, wm WM_CREATE
! raw format, usuwa wszystkie informacje o typie    

 

Nazwa formatu Opis działania Przykładowe wyrażenie
ma 64 ASCII characters lpData, ma
m 16 bytes in hexadecimal, followed by 16 ASCII characters lpData, m
mb 16 bytes in hexadecimal, followed by 16 ASCII characters lpData, mb
mw 8 words lpData, mw
md 4 doublewords lpData, md
mq 2 quadwords lpData, mq
mu 2-byte characters (Unicode) lpData, mu

 

Tak samo i w programach w języku C# formaty przestawiają się:

Nazwa formatu Opis działania Przykładowe wyrażenie Wyświetlane
d decimal integer 0x64 100
h hexadecimal integer 11 0xB
nq string without quotes “Sample Text” Sample Text
private Wyświetla prywatne zmienne obiektu.    
raw Wyświetla dane własne obiektu. Poprawne tylko dla typów pośredniczących (proxy).    
Ac Wymusza wyliczanie wartości wyrażeń (przydatne gdy wyliczanie wartości i właściwości jest wyłączone).    

 

Jako ostatnie chciałem przestawić pseudo-zmienne, które pokazują charakterystyki uruchamianej aplikacji:

Pseudo-zmienna Opis działania
$handles Wyświetla liczbę zaalokowanych uchwytów (HANDLE) aplikacji.
$vframe Wyświetla adres aktualnej ramki stosu (stack frame).
$TID Wyświetla ID aktualnego wątku.
$ENV Wyświetla rozmiar środowiska przekazanego podczas uruchamiania aplikacji.

Próba edycji tej wartości wyświetli wszystkie zmienne środowiskowe w oknie Output, bez wykonania jakiejkolwiek zmiany.
$CMDLINE Wyświetla rozmiar linii poleceń, którą uruchomiono program.

Próba edycji wartości wyświetli wartość tekstową tej linii w oknie Output, bez jakiejkolwiek zmiany.
$registername
        or
@registername
Wyświetli zawartość rejestru o zadanej nazwie.
$clk Wyświetli aktualny czas w cyklach.
$user Wyświetli informacje o koncie użytkownika, z którego uruchomiono aplikację.
$exception (C#, VB.NET, F#) Wyświetli informacje o ostatnim wyjątku.

 

Więcej informacji można znaleźć w MSDN (o C++ tutaj, o C# tutaj). 

InstallFest - Wrocław22-go stycznia na Uniwersytecie Wrocławskim miało miejsce wydarzenie organizowane przez Wrocławską Grupę .NET (wrocnet.org). Jego celem była promocja nowej wersji wydanego na dniach Visual Studio 2008. Brawa dla dzielnych, młodych organizatorów.

Ja na tej imprezie byłem, miód i wino szklankami piłem, a nawet miałem okazję poprowadzić sesję. Niestety było to moje pierwsze publiczne wystąpienie przed tak dużą publicznością. Mimo wszystko wspominam je mile.

Materiały można pobrać tutaj.